1 + 1 = 3

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2018

Tim Zuiderman, voorzitter KPS en pensioenrechtadvocaat bij Onno F. Blom Advocaten Rubriek: PFG (Pension Fund Governance)
Geplaatst op 01-03-2018
1 + 1 = 3 De kring van Pensioenspecialisten (KPS) is blij! Eigenlijk kan dat helemaal niet. Op grond van de KPS Blauwdruk heeft de KPS namelijk per definitie geen mening.

KPS richt zich onder meer op het verrijken van het maatschappelijk debat over pensioenvraagstukken. Dat gebeurt zoveel mogelijk onafhankelijk en objectief.

In eventuele situaties waarin de KPS wel om een inhoudelijke mening wordt gevraagd, dient er voldoende draagvlak onder de deelnemers te bestaan. Achtergrond daarvan is dat de circa 350 KPS-deelnemers uit alle geledingen van de pensioensector komen. Zij werken vooral bij accountantskantoren, actuariële bureaus, assurantie-adviesbureaus, consultancy, detachering of interim-management, koepelorganisaties, de overheid, pensioenbureaus, pensioenuitvoerders, vermogensbeheerders of zijn net als ik pensioenrechtadvocaat of pensioenjurist.

Deze diversiteit is zeer waardevol voor de kennisuitwisseling, één van de drie pijlers van de KPS. Tegelijkertijd maakt die kracht het lastig om vanuit KPS een eenduidige mening te vormen, laat staan dat deze openbaar zou worden gemaakt. Kortom, geen mening dus. En toch durf ik hier rustig te zeggen dat de KPS blij is. Hoe komt dat dan?

Dat komt omdat de KPS en PBM sinds kort de handen ineen hebben geslagen. Zowel de KPS als PBM is een onafhankelijk kennis- en informatieplatform. Daarom passen we goed bij elkaar. Bovendien zijn we complementair, want waar de KPS primair kennis deelt via bijeenkomsten, doet PBM dat in de eerste plaats op schrift.

Door samen te werken, beogen we een nog grotere kennisbijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijk debat. Daarnaast leidt deze goede match ook direct tot concrete voordelen voor de KPS-deelnemers en de PBM-abonnees. KPS-deelnemers ontvangen namelijk korting op het abonnement op PBM Magazine. En PBM-abonnees kunnen op hun beurt tegen speciaal tarief deelnemen aan KPS-bijeenkomsten zie de KPS-kalender van 2018 op pagina 9 in dit magazine. Ik nodig u uit! Een klassiek voorbeeld van 1 + 1 = 3. En zo proberen we de wereld en de pensioensector in het bijzonder weer een klein stukje mooier te maken.

Vandaar dat ik hier volmondig zeg: de KPS is blij!