PFG is leidend (plus honorering!)

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2019

DR. CAREL PETERSEN, hoofdredacteur PBM Rubriek: PFG (Pension Fund Governance)
Geplaatst op 21-03-2019
PFG is leidend (plus honorering!) Het besturen van een pensioenfonds is geen sinecure. Er komt veel bij kijken. Bijvoorbeeld kennis van wet- en regelgeving, het beleggingsbeleid gestalte geven en monitoren, een effectief en efficiënt communicatieproces formuleren, voldoen aan de toezichtseisen, het beleid inzake risicomanagement formuleren.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Het optimaal aansturen en monitoren van al deze taken staat of valt met de juiste besturing van een pensioenfonds. Dus met een adequate PFG. Daarbij gaat het om zaken als juiste kennis- en kundeniveau van alle betrokkenen, heldere expertise- en verantwoordelijkheidsverdeling, en board room dynamics. Dit vereist ook voldoende diversiteit in bestuur en intern toezicht.
In het thema PFG in deze PBM wordt u over deze zaken een helpende hand geboden door best practices te schetsen. Zo kunt u uw eigen beleid toetsen, en waar nodig (nog) verder aanscherpen. U krijgt onder meer handvatten aangereikt hoe het pensioenfonds het beste kan profiteren van het intern toezicht.
En over de werkdruk. Veel pensioenfondsen ervaren die als (te) hoog. In het artikel ‘Bestuurlijk effectiever door minder hard werken’ kunt u lezen hoe de werkdruk behapbaar te maken. Tip daarbij is om de bestuurlijke benadering te verschuiven van de ‘dramadriehoek’ naar de ‘winnaarsdriehoek’.
Plus, u kunt onder meer lezen over het belang van board room dynamics. En welke factoren daarop van invloed zijn. En hoe board room dynamics te bevorderen.
In het kader van transparantie volgt nu een hoofdredactionele onthulling. We hadden graag ook een artikel gewild over passende honoreringen binnen en buiten de pensioensector. Wij vonden evenwel niemand bereid om daar zijn/haar licht over te laten schijnen. Typerende reactie was “daar ga ik mijn vingers niet aan branden”. Dat is jammer. Want naar mijn mening doet zich inzake de pensioensector grosso modo de vreemde situatie voor dat naarmate de verantwoordelijkheid voor bepaalde taken, bijv. beleggen, minder is, de honorering hoger is. En is de eindverantwoordelijke bestuurder financieel de pineut.
Tot slot: bij deze de uitdaging aan anderen om hierover in PBM hun licht te laten schijnen!