Beleggen en korten

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2020

DR. CAREL PETERSEN, hoofdredacteur PBM Rubriek: Risicomanagement
Geplaatst op 13-12-2019
Beleggen en korten Met de brief ‘Handelingsperspectief voorkomt onnodige pensioenkortingen’ van 19 november jl. heeft minister Wouter Koolmees voor 2020 rust gecreëerd aan het pensioenfront.

Het is wel de vraag of dit ‘stilte voor de storm’ is. Want voor 2021 dreigen, al of niet in combinatie:
- (Forse) premiestijgingen.
- Verlagen van het opbouwpercentage.
- Korten van de uitkeringen en opgebouwde rechten.

Dit door enerzijds stijgende verplichtingen door stringentere rekenregels en anderzijds schralere beleggingsvooruitzichten. De nieuwe rekenregels zijn een gegeven. Maar de beleggingsuitkomsten heeft u, tenminste deels, in eigen hand.
De thema-artikelen ‘Beleggen en vermogensbeheer’ in dit nummer geven u daarvoor waardevolle handreikingen. Zo worden in het artikel van Alfred Slager ‘Goed pensioenbeleggen’ de volgende take aways concreet uitgewerkt:
1. Ontwerp het balans- en beleggingsproces integraal.
2. Neem moeilijke – voorzienbare – besluiten vooraf.
3. Maak afwegingen integraal.
4. Vermijd bij de implementatie vermijdbare fouten.
5. Zorg dat het schuurt.
6. Wees duidelijk over je ‘investment model’.

Verder wordt onder meer uitgebreid ingegaan op ‘pensioenbeleggen bij negatieve rentes’. Met focus op illiquide beleggingen en opkomende markten. Want “pensioenfondsen zijn als langetermijnbelegger bij uitstek gepositioneerd om illiquide beleggingen in de portefeuille op te nemen.” Zij profiteren hiermee van de illiquiditeitspremie. En de markt van emerging markets obligaties wordt om meerdere redenen niet alleen omvangrijker, maar ook robuuster.
En uiteraard komen de do’s en don’ts van duurzaam beleggen aan bod, met niet te missen suggesties ter zake. Waaronder de suggestie om inzake maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) expliciet transparante keuzes te maken. Want het aantal MVB-onderwerpen is groot. En kunnen pensioenfondsen niet op alle thema’s beleid ontwikkelen. Verder treft u in het themadeel nog artikelen aan over ‘Beleggen in credits’, ‘Big data en ESG-beleggen’ en ‘FinTech en beleggen’.
Mijn advies is: doe uw voordeel met al deze artikelen om aldus ook in mindere tijden een optimaal beleggingsresultaat te behalen. En daarmee de kans op korten te minimaliseren!