Pensioenen in tijden van corona

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2020

DR. CAREL PETERSEN, hoofdredacteur PBM Rubriek: Risicomanagement
Geplaatst op 16-06-2020
Pensioenen in tijden van corona Ook de pensioensector ondervindt de gevolgen van de coronapandemie.

- Vergaderen op afstand via telefoon of video is de norm geworden, dit bemoeilijkt overlegprocessen.
- Een aantal zwaar getroffen sectoren heeft moeite met de pensioenpremiebetalingen.
- De pensioenfondsbeleggingen hebben flinke klappen opgelopen.
- De rente is nog verder gedaald door vraaguitval en de QE-policy van centrale banken, met als gevolg verdere stijging van de verplichtingen.
- Onontkoombaar effect van de laatste twee punten is een forse daling van de dekkingsgraad.
En niet te vergeten: veel, oudere, gepensioneerden hebben het door coronavrees en alle maatregelen daaromheen zwaar te verduren. Kortom, er is in korte tijd ook op de pensioensector veel afgekomen waar geen scenario in voorzag.
Met des te meer reden kan ik u het artikel op pag. 34 e.v. in deze PBM over het staartrisicomodel aanraden. Met onder meer ‘Wat als de dekkingsgraad naar 90% zakt? En wat als die naar 80% gaat?’ Iets om rekening mee te houden, blijkt nu, ook al is de kans vooraf maar 1% of 0,5%!

Inmiddels lijken we weer step by step de goede kant op te gaan. Tenminste ten tijde van het schrijven, 18 mei 2020, van deze column. Het coronavirus lijkt (voorlopig?) over zijn hoogtepunt heen. De, vooral Amerikaanse, beurs is opmerkelijk teruggeveerd. En terwijl voor dit jaar een forse economische terugval wordt voorzien, gaan instituten als IMF en CPB uit van herstel van de economische groei in 2021 en volgende jaren. Tenminste als het virus niet opnieuw de kop opsteekt.

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor een nieuw pensioenstelsel gestaag voort. Ben benieuwd of daar ook een draai naar meer omslagfinanciering in zal voorkomen. De behartigenswaardige zienswijze van Tuur Elzinga en Chris Driessen van FNV daarop kunt u lezen op pag. 43 e.v.

“Instabiliteit en radicale onzekerheid zijn het nieuwe normaal” luidt de kop van het interview met Benne van Popta, PMT en Psf. Detailhandel. Een treffende uitspraak van Benne. Naast de nodige functies in en rond de pensioensector is Benne 7 jaar lang inspirerend voorzitter geweest van de PBM Raad van Advies. Ook op deze plaats willen wij je hiervoor hartelijk bedanken!

Tot slot wil ik u wijzen op het behartigenswaardige artikel ‘Invloed Europa op Nederlandse pensioendiscussie’, pag. 26 e.v., van Theo Langejan, de nieuwe voorzitter van de PBM Raad van Advies.