Goede ketenorganisatie is het halve werk!

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2018

Benne van Popta, werkgeversvoorzitter PMT Rubriek: Stelsel
Geplaatst op 21-06-2018
Goede ketenorganisatie is het halve werk! Bijna alle pensioenfondsen besteden werkzaamheden uit. Soms naar meerdere ondernemingen, zoals bijvoorbeeld bij Pensioenfonds Detailhandel. Soms hoofdzakelijk naar één partij, zoals Pensioenfonds PMT naar MN. Hoe dit ook zij, het is zaak de uitbestedingsketen goed en rolvast te organiseren.

In het beleggingsbeleid van PMT staat centraal het behalen van 1,5% overrendement. Dat is rendement op de portefeuille, minus het oprenten van de verplichtingen, uitgaande van een aanvaardbaar risico. Vervolgens kan de portefeuille worden samengesteld uit vastrentende en zakelijke waarden. De mate van renteafdekking kan worden bepaald, alsmede de valuta-afdekking. Een niveau lager wordt een keuze gemaakt uit welke vastrentende en welke zakelijke vermogenstitels de portefeuille wordt opgebouwd, die vervolgens worden gedefinieerd in mandaten voor bepaalde managers.

Deze zogenoemde ‘top-down’ benadering geeft structuur aan het beleggingsbeleid en is tevens handzaam voor het beleggen van taken en verantwoordelijkheden. Wat hoort bij het bestuur? Wat kan de commissie beleggingen doen, wat het bestuursbureau, al dan niet in samenwerking met MN en wat wordt gemandateerd aan MN? Zo ontstaat de keten bestuur-commissie-bestuursbureau en het bestuursbureau in samenwerking met MN (en MN alleen). Tevens wordt bepaald welke risicobeheersing in de beleggingsketen wordt belegd en wat de risico-invalshoek van de commissie ‘Finance and Risk’ is.

Wij werken nu al een aantal jaren succesvol met deze aanpak en hebben er zelfs prijzen voor gekregen. Het geeft namelijk niet alleen de onderhavige bestuursleden, maar ook alle betrokkenen een helder houvast. “Wat wordt wanneer van mij verwacht”. Anders gezegd: het maakt (de werkzaamheden van) alle betrokkenen rolvast. Al schuilt er tegelijkertijd wel een klein gevaar in en dat is: gemakshalve koersen op de automatische piloot. Daar moeten de betrokkenen zich terdege bewust van zijn. Altijd alert reageren blijft het devies.