Moeten fondsen sturen op de premiedekkingsgraad?

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2017

Wichert Hoekert, hoofd vaktechniek Willis Towers Watson
Rubriek: Stelsel
Geplaatst op 29-05-2017

Moeten fondsen sturen op de premiedekkingsgraad?

Bij de aanpassing van het financieel toetsingskader, met ingang van 2015, verviel de premiedekkingsgraadseis. Van toezichtswege is geen andere bepaling over de hoogte van de premie dan de vereiste van kostendekkendheid. Die vereiste is, omdat rendementsdemping in de bepaling van de kostendekkende premie is toegestaan, vaak weinig beperkend. In dit artikel ga ik in op de vraag of fondsen er goed aan doen naast de kostendekkendheid nog andere voorwaarden te stellen aan de premiehoogte, en zo ja hoe die voorwaarden eruit zouden moeten zien.


Dit artikel is ouder dan 3 maanden, deze kunt u pas bekijken na het aanmelden voor mijnPBM.
Vul aan de rechterkant uw inloggegevens in of klik op deze link om een account aan te maken..

Inloggen: