Uitstel van kortingen: the never ending story?

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 1 2020

MARIËTTE SIMONS, lid PBM Raad van Advies. Geschreven op persoonlijke titel Rubriek: Stelsel
Geplaatst op 23-01-2020
Uitstel van kortingen: the never ending story? Afgelopen zomer daalden de marktrente en daarmee de dekkingsgraden naar een historisch dieptepunt. Zo kwam naast een MVEV-korting ook een VEV-korting, en een combinatie van beide, in beeld. En dat terwijl een nieuw pensioenstelsel op komst is.

Dat nieuwe pensioenstelsel kent twee varianten die nog moeten worden uitgewerkt. Hoofdlijnen zijn wel bekend. Zo wordt bij de I-variant de hoogte van de uitkeringen meer afhankelijk van de stand van de economie. Gaat het goed, dan kan de uitkering eerder dan nu omhoog. Maar ook omgekeerd. Als het slecht gaat, dan gaat de uitkering sneller omlaag.

In november kregen de meeste pensioenfondsen van minister Koolmees een jaar uitstel van kortingen. De vraag is of het daarbij blijft. Want het verlagen van pensioenen blijkt moeilijk te zijn. Anders hadden we zo’n 10 jaar geleden wel gekort, toen dat volgens de regels aan de orde was. Maar ook toen werden regels bijgesteld en kortingen uitgesteld.

Ik begrijp het wel: korten doet veel met het vertrouwen. Maar het zonder meer uitstellen van kortingen lost problemen zelden op. Als tekorten te groot worden, zul je toch echt moeten ingrijpen. Anders kent het nieuwe pensioenstelsel een valse start.