Wanneer met pensioen als we 100 worden?

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2018

Alwin Oerlemans, Hoofd Pensioenstrategie APG Rubriek: Stelsel
Geplaatst op 29-03-2018
Wanneer met pensioen als we 100 worden? Hoera! We leven steeds langer! Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) waarschuwde ons al dat we langer leven dan we denken. Vooral hoger opgeleiden – en dan vrouwen nog het meest – onderschatten hun levensverwachting enorm. Wat betekent dat voor ons pensioen?

In hoog tempo hebben we de afgelopen jaren ons pensioenstelsel houdbaar gemaakt, vooral door het pensioen naar de toekomst te verschuiven. De AOW schuift voor studenten al voorbij de 71 jaar. De vraag is niet meer of mensen voldoende pensioen krijgen, maar of ze in staat zijn inkomen uit betaald werk te krijgen voordat hun pensioen ingaat. Dit is een spannende discussie want met de snelle veranderingen in technologie en robotisering weten we dat de economie enorm zal veranderen. Jacques van Marken, oprichter van Gist- Brocades in Delft, richtte in 1880 een pensioenvoorziening op om te zorgen dat zijn werknemers nadat ze stopten met werken hun levensstandaard konden voortzetten. Als sociaal ondernemer hield hij mensen tot die tijd in dienst.
De uitdaging wordt opnieuw actueel om mensen in staat te stellen om inkomen te verwerven uit arbeid tot de staat en het pensioenfonds het stokje overnemen. Lynda Gratton en Andrew Scott raden ons in hun boek The 100-Year Life aan om tijdig na te denken over verschillende carrières. Er ligt een geweldige uitdaging voor sociale partners om samen met pensioenfondsen na te denken over nieuwe combinaties van werk en pensioen in de toekomst. Juist nu de arbeidsmarkt van de toekomst een actueel thema is en robotisering vraagt om her- en bijscholing. Zodat mensen kunnen werken tot het moment dat ze van een goed pensioen kunnen genieten.