Afdekken van renterisico door pensioenfondsen

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 2 2016

Karin Aarssen en Margreet Schuit, afdeling Pensioenen DNB, Jos Mijnarends, afdeling Financieel risicomanagement van pensioenfondsen, DNB, Marc Pröpper, Pröpper Risk Management
Rubriek: Toezicht
Geplaatst op 03-05-2016

Afdekken van renterisico door pensioenfondsen

Bij de behandeling van het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader heeft de Tweede Kamer via een motie van het lid Vermeij c.s.(1) verzocht te onderzoeken of en in welke mate renteafdekkingen in het nieuwe stelsel tot problemen kunnen leiden. Een belangrijke overweging uit de motie is dat renteafdekking bij een stijgende rente en inflatie tot problemen kan leiden. Het DNB-onderzoek laat zien dat vanuit economische overwegingen er geen reden is tot aanpassing van het renteafdekkingsbeleid onder het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK).


Dit artikel is ouder dan 3 maanden, deze kunt u pas bekijken na het aanmelden voor mijnPBM.
Vul aan de rechterkant uw inloggegevens in of klik op deze link om een account aan te maken..

Inloggen: