U bevindt zich op: home > Nieuws > Toezicht > Persoon met een mening

Persoon met een mening

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2022

JEANNETTE CAPEL, Toezicht Beleid De Nederlandsche Bank
Rubriek: Toezicht
Geplaatst op 08-07-2022

Persoon met een mening

‘Zonder data ben je gewoon de zoveelste persoon met een mening’. Deze zin is afkomstig van de Amerikaanse statisticus Dr. W. Edwards Deming (1900-1993). Bekender is zijn uitspraak ‘Op God vertrouwen wij, anderen moeten data meenemen’. Natuurlijk doelde Dr. Deming in deze uitspraken op betrouwbare data.

Betrouwbare data hebben veel pensioenfondsen nog niet. Uit recent DNB-onderzoek blijkt dat het merendeel de datakwaliteit nu niet geheel op orde heeft en geen rapportages krijgt (van hun pensioenuitvoeringsorganisatie) over de juistheid en volledigheid van pensioenadministratiedata. Ook zelf ervaren pensioenfondsen regelmatig hoeveel moeite het kost om data te schonen en herstellen op het moment dat die data nodig zijn, zoals bij overstap naar een andere uitvoerder.
Het gaat niet alleen om relatief ‘onschuldige’ foutjes, bijvoorbeeld een administratief niet-verwerkte verhuizing van een deelnemer, maar ook om fouten met mogelijk serieuze financiële effecten voor deelnemers zoals aanspraken uit overgangsregelingen of afgesproken vereveningen die hen niet of verkeerd zijn toegekend, onjuiste arbeidsongeschiktheidspercentages en ontbrekende data om voorwaardelijke aanspraken toe te kunnen kennen.
Het zogeheten waarheidsmoment voor datakwaliteit komt eraan. Fondsen die invaren gaan de komende jaren opgebouwde pensioenaanspraken overzetten naar het nieuwe contract. Op de invaardatum (uiterlijk eind 2026) moet de kwaliteit van de data die leiden tot opgebouwde pensioenaanspraken echt in orde zijn. Alleen als de aanspraken recht doen aan de gehele arbeidshistorie van deelnemers en hun life-events en (meerdere) pensioenreglementen met hun eventuele complexiteiten adequaat zijn verwerkt, kun je namelijk correct berekenen hoeveel individueel pensioenvermogen een deelnemer toekomt. Als de onderliggende data kloppen, moeten de transitieberekeningen zelf natuurlijk nog juist en volledig worden uitgevoerd. Maar als de brondata al niet kloppen, dan zijn het al gauw ‘garbage in garbage out’ berekeningen.
Met dit waarheidsmoment in het verschiet is er veel werk aan de datawinkel opdat deelnemers straks op de juistheid en volledigheid van hun pensioendata en de daarop uitgevoerde transitieberekeningen kunnen vertrouwen. Goed dat de Pensioenfederatie uniforme normen voor datakwaliteit aan het ontwikkelen is. Goed ook dat afgesproken is dat een externe accountant straks specifieke werkzaamheden gaat verrichten om de data te controleren. En wat doet u? Neemt u straks betrouwbare data mee? Of hebt u dan een mening en vertrouwt u op hogere machten?