U bevindt zich op: Home > Nieuws > toezicht > Prudent persoon

Prudent persoon

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 3 2020

JEANNETTE CAPEL, Toezicht Beleid De Nederlandsche Bank Rubriek: Toezicht
Geplaatst op 16-07-2020
Prudent persoon Als jullie me een tijdje terug hadden gevraagd of ik een prudent persoon ben, had ik “ja natuurlijk” geantwoord. Ik probeer (ongewenste) risico’s uit de weg te gaan of te beperken en daarnaast ook nog maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Als voorbeeld: ik heb in maart wel wat extra blikken tomaten en peulvruchten gekocht (je weet maar nooit tenslotte) maar de megaverpakkingen wc-papier voor grote gezinnen laten staan.

Nu ik me beleidsmatig in dit onderwerp verdiep, realiseer ik me ineens wat er allemaal van een prudent persoon verwacht wordt. Bijvoorbeeld moet je als prudent persoon de risicohouding van je deelnemers kennen om goed voor hen te kunnen beleggen. Dat betekent dat je moet weten in welke mate die groep beleggingsrisico kan en wil nemen. Nog los van het feit dat sommige mensen meer risico’s willen dan ze kunnen dragen (of andersom) en je dit allebei moet meewegen. Je moet vragen ontwikkelen om achter hun risicovoorkeuren en -draagkracht te komen. Bij deelnemers met een lagere leesvaardigheid en minder cognitieve vaardigheden kun je misschien beter een spel gebruiken om achter hun risicohouding te komen. Dat laatste gaat Netspar op korte termijn onderzoeken. Best practices voor het vaststellen van de risicohouding zijn nog in ontwikkeling. Die worden in het nieuwe pensioenstelsel trouwens ook belangrijker.

Dan ligt er ook nog de vraag of een prudent persoon uit een maatschappelijke verantwoordelijkheid ook ESG-risico’s moet meenemen. In de VS vindt men dit (meestal) niet de taak van een trustee. In de Stanford Law Review werd bijvoorbeeld onlangs betoogd dat je alleen in ESG moet beleggen als dit deelnemers een hoger, voor risico gecorrigeerd, rendement oplevert en als dit ook het enige doel van die ESG-belegging is. De Europese Commissie vindt dat een prudent persoon ESG-risico’s juist wel een plek geeft in investeringsbeslissingen en risicomanagementprocessen. Maar hoe je ESG-risico’s meet en hoe je ESG-overwegingen moet meenemen in beleggingen is nog onderwerp van discussie.

En als jullie me nu vragen of ik een prudent persoon ben? Dan zeg ik nog steeds “ja natuurlijk”. En “kijk maar naar wat ik doe”. Het is een open norm tenslotte en ik begrijp nu ook heel goed waarom.