U bevindt zich op: home > Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

Wie zijn wij?
Pensioen Bestuur & Management is een informatieplatform voor pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties. Het biedt nieuws en ontwikkelingen vanuit de pensioensector. Wij vinden de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en werknemers erg belangrijk. Dit geldt dus ook voor onze bezoekers van de website. Daarom gaat Pensioen Bestuur & Management zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u deze invult op de website bij het contactformulier of een nieuwe account aanmaakt.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens bij:
1. Informatie verzoeken via het contactformulier
2. Aanmaken nieuw account

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid van de gegevens die u verstrekt. Tevens bent u ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens bij wijzigingen.
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
Contactformulier
Naam (Voornaam/Achternaam)
Emailadres

Account aanmaken
Geslacht
Voornaam/tussenvoegsel/achternaam
Emailadres

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw gegevens verwijderen wij na afhandeling van het contact.

Rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Pensioen Bestuur & Management verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Pensioen Bestuur & Management behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van een dergelijk verzoek.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@pensioenbestuurenmanagement.nl
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Pensioen Bestuur & Management omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen, neemt u dan contact op met onze privacy officer via info@pensioenbestuurenmanagement.nl

Kwetsbaarheden
Mocht u een kwetsbaarheid ontdekken in onze systemen, help ons dan deze op te lossen. Voor het melden van kwetsbaarheden kunt u contact opnemen via info@pensioenbestuurenmanagement.nl .

Gebruik van cookies
Pensioen Bestuur & Management maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

Verder kunnen cookies worden gebruikt om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website nader optimaliseren voor bezoekers.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt soms voor dat we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met een drukker die namens ons post naar onze klanten verstuurt. Wij geven persoonsgegevens aan die derde partij om dat te kunnen doen. En onze website wordt verzorgd door een webmaster-organisatie. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens bij deze partijen in even goede handen zijn als bij ons.

Wijzigingen
Pensioen Bestuur & Management behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Het meest actuele privacy statement is te vinden op www.pensioenbestuurenmanagement.nl .

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Pensioen Bestuur & Management een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.