PBM: Pensioen Bestuur & Management https://pbm.at65.atention.hosting/ PBM: Pensioen Bestuur & Management nl PBM: Pensioen Bestuur & Management Wtp zet communicatieprofessionals aan het werk https://pbm.at65.atention.hosting/wtp-zet-communicatieprofessionals-aan-het-werk.html Over een klein jaar is de conceptwettekst toekomst pensioenen (Wtp) al van kracht. Met grote gevolgen voor communicatieprofessionals. Zo zijn er nieuwe open normen in de – nu nog – conceptwettekst van de Wtp opgenomen. De open norm om te activeren is er één. Dat betekent dat pensioenuitvoerders verplicht worden hun deelnemers met de juiste informatie tot actie te bewegen. Maar hoe is niet duidelijk. Of die onduidelijkheid ook vrijheid biedt, daar verschillen de meningen over. 01:00:00 +0000 Samen naar Parijs https://pbm.at65.atention.hosting/samen-naar-parijs.html De afgelopen maanden was het rumoerig in Zeist. Demonstraties en kantoorbezettingen door klimaatactivisten, waaronder regelmatig ook deelnemers van PFZW, volgden elkaar in hoog tempo op. De eis van de demonstranten was overzichtelijk: stop met beleggen in de fossiele energiesector, en wel meteen. 01:00:00 +0000 Verhoogt risicopreferentieonderzoek vertrouwen? https://pbm.at65.atention.hosting/verhoogt-risicopreferentieonderzoek-vertrouwen3F.html In mijn wijk was budget beschikbaar voor jeugd, gezondheid en sociale cohesie. Iedereen werd gevraagd om op een website 100 punten te verdelen over verschillende projecten zoals een nieuw speeltoestel voor kinderen, een workshop rappen voor jong en oud of nieuwe stoelen in het buurthuis. Een voorbeeld van onlineburgerparticipatie, waarbij ik me betrokken voelde bij de wijk en er vertrouwen in kreeg dat de juiste keuzes gemaakt zouden worden. 01:00:00 +0000 Nederland – IJsland: 0–1 https://pbm.at65.atention.hosting/nederland-E28093-ijsland3A-0E280931.html Wat een dramatische nederlaag voor Oranje in september 2015. In de kwalificatiewedstrijden voetbal voor het EK 2016 in Amsterdam verloor Nederland met 0-1 tegen IJsland, waardoor de kans op een Europese kampioenstitel kelderde. En dat terwijl IJsland nog nooit aan een EK meedeed en wij ons sinds 1988 nog steeds een beetje kampioen wanen. 01:00:00 +0000 Individuele communicatie https://pbm.at65.atention.hosting/individuele-communicatie.html ‘Maatwerk’, dat is een term waarvan uitvoerders en werkgevers meteen het gevoel krijgen dat dit een kostbaar vraagstuk is. Hoe meer maatwerk, hoe duurder. En dat is ze door de automatiseerder ook altijd verteld. Wanneer het over communicatie gaat, zijn er minder kostbare oplossingen denkbaar die toch individueel kunnen worden ingezet. Laten we het dan ‘Communicatie toegespitst op het individu’ noemen, of nog beter, ‘Individuele communicatie’. Wellicht helpt dat bij de adaptatie. 01:00:00 +0000 Inflatie! https://pbm.at65.atention.hosting/inflatie21.html Karl Otto Poehl, de vermaarde president van de Bundesbank vergeleek inflatie in de jaren tachtig ooit met een tube tandpasta. Als de tandpasta eruit is, krijg je die er nooit meer in terug. Een langdurig hoge inflatie is voor pensioenfondsen met koopkrachtambities een regelrechte ramp. 01:00:00 +0000 “Verbinding met de sector is heel goed in ons bestuur verankerd" https://pbm.at65.atention.hosting/E2809Cverbinding-met-de-sector-is-heel-goed-in-ons-bestuur-verankerd22.html In deze uitgave van PBM staat communicatie centraal. Een belangrijk thema voor de pensioensector, zeker in de aanloop naar het nieuwe stelsel. Als het bereiken van de deelnemer onder normale omstandigheden al lastig is, hoe neem je hem dan mee op de uitdagende transitietrip? De wijsheid op dit vlak heeft niemand in pacht, maar bij PMT gebeuren op communicatievlak toch wel hele interessante dingen. We gingen in gesprek met Terry Troost en Jos Brocken, respectievelijk werkgevers- en werknemersvoorzitter van het bedrijfstakpensioenfonds voor de sector Metaal en Techniek. Twee ervaren bestuurders met een nuchtere en praktische kijk op communicatie, en nog veel meer. 01:00:00 +0000 Belang van communicatie https://pbm.at65.atention.hosting/belang-van-communicatie.html Bij het ter perse gaan van dit nummer van PBM was de brute oorlog in Oekraïne zo'n maand oud. Het beschaafde deel van de wereld is in shock. Vergeleken met de tragedie die zich daar afspeelt lijken alle andere onderwerpen die ons dagelijks bezighouden ineens triviaal. 01:00:00 +0000 Goede begeleiding is meer dan informeren https://pbm.at65.atention.hosting/goede-begeleiding-is-meer-dan-informeren.html Wie heeft ooit een brief van zijn pensioenuitvoerder weggelegd na het lezen van de eerste twee alinea’s? De brief belandde daarna vrij snel in een la. Wie had ooit het knagende gevoel door uitstelgedrag? Omdat je eigenlijk iets had moeten aankruisen of doorgeven aan je pensioenuitvoerder, maar niet deed. Na een tijdje uitstellen, vergeet je het ‘vanzelf’. Terwijl je, toen je de brief las, wel wist dat het belangrijk is. Niets menselijks is ons vreemd in de pensioensector. 01:00:00 +0000 The Gray Rhino https://pbm.at65.atention.hosting/the-gray-rhino.html De Rumsfeld Matrix bestaat uit vier cellen, met als assen ‘bekende’ en ‘onbekende’ variabelen. 01:00:00 +0000 Keuze pensioencontract eenvoudiger dan gedacht https://pbm.at65.atention.hosting/keuze-pensioencontract-eenvoudiger-dan-gedacht.html Simpel. Zo zou pensioen moeten zijn. Niet bepaald een associatie met het nieuwe pensioencontract. In dit artikel laten we zien dat de keuze voor een solidaire of flexibele premieregeling minder complex is dan het lijkt. We gaan in op de overeenkomsten en laten bij de verschillen zien waar deze mee samenhangen. Het belangrijkste is vast te stellen dat beide contracten gericht zijn op het realiseren van een pensioeninkomen vanaf een zelfgekozen pensioendatum. 01:00:00 +0000 Informatieplatform voor de transitie https://pbm.at65.atention.hosting/informatieplatform-voor-de-transitie.html De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel is een complex en omvangrijk traject dat de gehele pensioenketen raakt: van de arbeidsvoorwaardentafel tot en met de administratiestraten bij pensioenuitvoeringsorganisaties. Uniek is dat kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties niet alleen afspraken hebben gemaakt over de inhoud en vormgeving van het vernieuwde pensioenstelsel, maar ook over de uitvoering en implementatie. Met het oog op de complexiteit, de grote belangen en de vele stakeholders is afgesproken partijen te faciliteren bij de uitvoering en implementatie met een transitiehandleiding. 01:00:00 +0000 Risicobeheer en uitbesteding in de praktijk https://pbm.at65.atention.hosting/risicobeheer-en-uitbesteding-in-de-praktijk.html Met de invoering van de IORP II-richtlijn staat risicobeheer bij pensioenfondsen in de schijnwerpers. Een van de doelen van IORP II is het intern risico-gebaseerde toezicht te versterken en de bestuurlijke inrichting en transparantie van pensioeninstellingen te verbeteren. De kern van IORP II is de scheiding van de zogenaamde ‘three lines of defence’. Veel werkzaamheden bij pensioenfondsen zijn echter uitbesteed en vaak nog verder (onder)uitbesteed. De ketens zijn in sommige gevallen lang en voor een pensioenfonds niet altijd in voldoende mate zichtbaar. 01:00:00 +0000 Keuzebegeleiding vereist nieuw denken https://pbm.at65.atention.hosting/keuzebegeleiding-vereist-nieuw-denken.html De conceptversie van de wet toekomst pensioenen introduceert een nieuwe norm namelijk ‘keuzebegeleiding’. Dit is een open norm, daarom hebben pensioenuitvoerders bij de invulling een zekere bandbreedte om eigen keuzes te maken. Wij bepleiten dat pensioenuitvoerders moeten kijken naar informatie van buiten de regeling voor een optimale keuzebegeleiding, gezien het doel van de norm. En dat bij de invulling een moment van bezinning past. Hoever wil je in de keuzebegeleiding gaan? Wat past bij de deelnemers? 01:00:00 +0000 Complexiteit creëert waarde voor de deelnemers https://pbm.at65.atention.hosting/complexiteit-creC3ABert-waarde-voor-de-deelnemers.html In het nieuwe pensioenstelsel wordt bij de solidaire premieregeling de waarde van de uitkering voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van het vermogen van de individuele deelnemer. Het fundamentele uitgangspunt hierbij is dat het risico bij de deelnemer ligt en daarmee lijkt de waarde van een stabiele vermogensontwikkeling aan belang te winnen. 01:00:00 +0000 De maatmens in het pensioenrecht https://pbm.at65.atention.hosting/de-maatmens-in-het-pensioenrecht.html Onze wetgever gaat uit van verscheidene mensbeelden, al naar gelang de maatschappelijke verhoudingen die hij wil ordenen. Aanvankelijk ging de wetgever in het strafrecht uit van de autonome burger die in beginsel volledig verantwoordelijk is voor zijn misdaden. Later werd erkend dat een ‘normaal’ mens door van binnen of buiten komende invloeden ineens blijk kan geven van onberekenbaar en gevaarlijk gedrag. De toepassing van het strafrecht wordt op die typering afgestemd en beoogt vergelding, afschrikking of rehabilitatie. 01:00:00 +0000 Renteswaps introduceert liquiditeitsrisico https://pbm.at65.atention.hosting/renteswaps-introduceert-liquiditeitsrisico.html De huidige rentes op staatsobligaties zijn laag. Pensioenfondsen moeten een belangrijk deel in hoger renderende vermogenstitels (zoals aandelen) beleggen om pensioen enigszins betaalbaar te houden. Aandelen reageren echter niet op dezelfde manier op renteveranderingen als de pensioenverplichtingen. Het gevolg is dat de dekkingsgraad afhankelijk is van de rente. Veranderingen van de waarde van verplichtingen door renteveranderingen worden niet 1-op-1 gecompenseerd door waardeveranderingen van de bezittingen. 01:00:00 +0000 Klimaatrisico’s van staatsobligaties na corona https://pbm.at65.atention.hosting/klimaatrisicoE28099s-van-staatsobligaties-na-corona.html Om de coronacrisis het hoofd te bieden hebben overheden astronomische bedragen geleend. Bij het uitgeven van staatsobligaties hebben overheden veelal echter geen rekening gehouden met, of informatie gedeeld over, de impact die klimaatverandering over die lange looptijd kan hebben op hun kredietwaardigheid. Deze zorgwekkende ontwikkeling kan de kiem leggen voor een financiële crisis op de piek van de klimaatcrisis . Dit leidt tot duurzaamheidsdilemma’s voor pensioenfondsen. 01:00:00 +0000 Drie life hacks voor het solidaire contract https://pbm.at65.atention.hosting/drie-life-hacks-voor-het-solidaire-contract.html In het solidaire contract staan persoonlijke pensioenvermogens centraal. Tussen die vermogens kun je allerlei risico’s delen, via leeftijdsafhankelijke toedeling van rendementen en een solidariteitsreserve. Op het eerste gezicht een prima oplossing. Maar kijk je nader dan kom je tot opmerkelijke conclusies. We lichten drie aspecten toe: risicodeling tussen opbouw- en uitkeringsfase, de solidariteitsreserve en risicodeling binnen de uitkeringsfase. Daaruit blijkt dat invaren noodzakelijk is. Pech- en gelukgeneraties dempen niet echt mogelijk is. En de uitkeringsfase niet zo solidair is. Hoe zit dat? En hoe los je dat op? 01:00:00 +0000 Cryptobeleggingen: is er al groen licht? https://pbm.at65.atention.hosting/cryptobeleggingen3A-is-er-al-groen-licht3F.html De cryptocurrency-markt is de afgelopen jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Het zijn niet langer alleen digitale whizzkids met interesse in de markt, maar een steeds groter publiek is geïnteresseerd in cryptocurrencies (crypto’s). Ook onder beleggers is de interesse de afgelopen jaren toegenomen. En dat is goed uit te leggen. De marktwaarde van crypto’s is (afhankelijk van de actuele koers) gestegen tot $ 3 biljoen. Het aantal crypto’s – met verschillende eigenschappen en toepassingen – is sterk gegroeid, tot meer dan 10.000. 01:00:00 +0000 Illiquide beleggingen zijn minder gevoelig voor marktcorrecties https://pbm.at65.atention.hosting/-illiquide-beleggingen-zijn-minder-gevoelig-voor-marktcorrecties.html Het thema van deze uitgave van PBM gaat over beleggen en vooruitkijken. In dit artikel besteden we aandacht aan een beleggingscategorie die steeds meer in de schijnwerpers komt, maar waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. We hebben het over alternatieve of illiquide beleggingen. Om het naadje van de kous te weten te komen zijn we in gesprek gegaan met Wilse Graveland en Britt Mulder. Experts met ruime ervaring en een uitgesproken visie op deze voor pensioenfondsen interessante beleggingscategorie. Wilse is hoofd fiduciary management en institutional solutions en Britt is fiduciair manager bij Kempen Capital Management. Een verhelderend gesprek met twee gedreven professionals. 01:00:00 +0000 Dilemma’s, dilemma’s https://pbm.at65.atention.hosting/dilemmaE28099s2C-dilemmaE28099s.html Vooruitkijken en beleggen, daar gaat dit PBM-nummer over. Het eerste dat daarbij in mijn gedachten komt, is het thema duurzaamheid. Ik zie dat deelnemers steeds meer aan hun fonds vragen om duurzamer te beleggen. 01:00:00 +0000 ESG-beleggingen, wanneer doe je het goed? https://pbm.at65.atention.hosting/esg-beleggingen2C-wanneer-doe-je-het-goed3F.html Geen pensioenfonds kan er meer om heen. Bij het beleggingsbeleid hoort aandacht voor ESG-aspecten. ESG staat voor Environmental, Social & Governance en wanneer we het hebben over ESG-beleggen, dan hebben we het dus over maatschappelijk verantwoord ofwel duurzaam beleggen. Dat is breder dan 'groen' beleggen, waar gezien de huidige (terechte) aandacht voor de klimaatverandering vooral de nadruk op lijkt te liggen. 01:00:00 +0000 The devil is in the definition https://pbm.at65.atention.hosting/the-devil-is-in-the-definition.html Ik hockey jaren met veel plezier bij HGC in de Veteranen. Onze gemiddelde leeftijd is inmiddels boven de 50, waarmee we ons langzaam maar zeker kwalificeerden voor de L-klasse (50+). De Hockeybond is continu bezig om het hockeyaanbod te monitoren en bij te schaven. Onlangs heeft het besloten de naam ‘Veteranen’ te laten verdwijnen en een leeftijdsaanduiding te hanteren. ‘What’s in a name’ zou je zeggen maar voor onze categorie is het ‘Heren 45+’ geworden ... extra concurrentie? 01:00:00 +0000 Der Weg ist das Ziel https://pbm.at65.atention.hosting/der-weg-ist-das-ziel.html Mijn herfstvakantie bracht ik door in het Zwitserse bergdorp Guarda, waar de imposante natuur tot nederigheid stemt en zingevingsvraagstukken oproept. De Zwitserse postauto’s, die naast post ook wandelaars naar hun bestemming brengen, doen daaraan mee. Hun motto luidt ‘Der Weg ist das Ziel’, een aan Confucius ontleende spreuk. 01:00:00 +0000