PBM: Pensioen Bestuur & Management https://pbm.at65.atention.hosting/ PBM: Pensioen Bestuur & Management nl PBM: Pensioen Bestuur & Management Wie is bang voor zijn pensioen? https://pbm.at65.atention.hosting/wie-is-bang-voor-zijn-pensioen3f.html Voor werknemers die bij hun pensioenfonds sparen voor hun pensioen blijft het vaak een vraagteken of ze genoeg hebben gespaard. Sommigen willen hun pensioenfeiten kennen terwijl anderen liever pensioeninformatie vermijden. Op basis van nieuw onderzoek blijkt dat de meeste deelnemers tot de eerste categorie behoren en een kleine minderheid tot de tweede. Kennis van pensioen hangt samen met het hebben van minder zorgen over een toekomstig pensioen. Oudere werknemers vertonen aanzienlijk minder vermijdgedrag dan jongere werknemers. 01:00:00 +0000 Te weinig risico is ook een risico https://pbm.at65.atention.hosting/te-weinig-risico-is-ook-een-risico.html Het nieuwe pensioenstelsel legt de risico’s direct bij de deelnemers. Die merken ook – meer dan nu in DB-regelingen – dat zij risico lopen. Bovendien kunnen deelnemers in een flexibele premieregeling direct kiezen hoeveel risico ze willen lopen. Wat ons opvalt is dat uitvoerders, toezichthouder en wetgever daarbij vooral huiverig zijn voor te veel risico. Terwijl wetenschappelijk onderzoek aantoont dat te weinig risico voor deelnemers net zo schadelijk kan zijn. In dit artikel gaan Rogier Potter van Loon (TKP) en Gosse Alserda (Aegon Asset Management) dieper op dit fenomeen in. 01:00:00 +0000 Geduld is een schone zaak https://pbm.at65.atention.hosting/geduld-is-een-schone-zaak.html Wij bevinden ons momenteel in een roerige tijd. De inflatie is bijzonder hoog, gevoed door geopolitieke spanningen en onzekerheid over energie. Het gevolg is dat de rente op swaps en staatsobligaties flink is opgelopen. Diverse pensioenfondsen vragen zich af of ze volgens hun (dynamisch) rentebeleid de afdekking moeten verhogen. Met oog op het nieuwe pensioenstelsel overwegen sommige pensioenfondsen om dit niet te doen, onder andere omdat de heersende opinie is dat in de wet toekomst pensioenen minder renteafdekking benodigd is. Vanuit dezelfde gedachte overwegen pensioenfondsen zonder dynamisch beleid om een deel van hun renteafdekking alvast te verkopen. Maar is dit wel de correcte beslissing? 01:00:00 +0000 De illusie van uitlegbaarheid en de noodzaak van betrokkenheid https://pbm.at65.atention.hosting/de-illusie-van-uitlegbaarheid-en-de-noodzaak-van-betrokkenheid.html Het nieuwe pensioenstelsel zou beter uitlegbaar moeten zijn dan het huidige, volgens de concept Memorie van Toelichting van de Wet toekomst pensioenen. Dat zeggen ook de makers van het pensioenakkoord. Door een betere uitlegbaarheid van het nieuwe stelsel zou ook het vertrouwen toenemen. Iedereen gaat erop vooruit, is de conclusie. Hoge verwachtingen die waarschijnlijk niet kunnen worden waargemaakt. 01:00:00 +0000 Transitie: goede, strategische voorbereiding is het halve werk https://pbm.at65.atention.hosting/transitie3A-goede2C-strategische-voorbereiding-is-het-halve-werk.html Veel fondsbesturen zijn druk met de transitie naar het nieuwe stelsel. Daarbij is in veel gevallen een project opgetuigd om de transitie goed en tijdig te realiseren. Het project wordt geleid door een projectleider of programmamanager. In dit artikel vragen wij aandacht voor de strategische keuzen die gemaakt moeten worden. Die blijven vaak onderbelicht omdat de transitie als een project wordt beschouwd. 01:00:00 +0000 Human capital en beleggen in het nieuwe pensioenstelsel https://pbm.at65.atention.hosting/human-capital-en-beleggen-in-het-nieuwe-pensioenstelsel.html De eerste vraag die we moeten beantwoorden is wat human capital betekent. Dit is immers geen gangbaar begrip. Letterlijk betekent human capital ‘menselijk kapitaal’. Maar bij kapitaal denken we gewoonlijk aan financieel kapitaal. En dat is ook nu precies de bedoeling. Financieel economen bedoelen namelijk met human capital het totale bedrag dat iemand krijgt uit toekomstige loon. 01:00:00 +0000 Voorbereiden op nieuwe pensioenwerkelijkheid https://pbm.at65.atention.hosting/voorbereiden-op-nieuwe-pensioenwerkelijkheid.html “Er komt al zoveel af op het bestuur van een pensioenfonds. Waarom dan zo’n ingrijpend proces starten als het wijzigen van het bestuursmodel?” Deze vraag is van juni 2020 tot juni 2021 regelmatig gesteld aan het ABPbestuur. In die periode heeft de vraag centraal gestaan welk bestuursmodel het beste past bij de uitdagingen waar het fonds de komende jaren voor staat. Dit heeft geresulteerd in het besluit om per 1 januari 2022 over te gaan van het Paritair naar het Omgekeerd Gemengd Model (OGM). 01:00:00 +0000 Wat een aandelenbelegger moet weten https://pbm.at65.atention.hosting/wat-een-aandelenbelegger-moet-weten.html Pensioenfondsbestuurders hebben de keus uit tal van beleggingscategorieën, elk met hun eigen eigenschappen wat betreft rendement en risico. Aandelenbeleggingen vormen een belangrijke categorie waar nagenoeg alle pensioenfondsen in meerdere of mindere mate in beleggen. Maar wat is een belegging in aandelen precies, hoe werkt de aandelenmarkt, welke partijen zijn er actief en waarom? 01:00:00 +0000 Bestuur in controle: nu, tijdens en na de transitie https://pbm.at65.atention.hosting/bestuur-in-controle3A-nu2C-tijdens-en-na-de-transitie.html De vraag is in hoeverre een bestuur in controle kan blijven, nu, tijdens en na de pensioentransitie. In dit kader geven wij eerst een toelichting op de toegenomen governanceregels. Vervolgens schetsen wij enkele praktische handvatten om bestuurlijke grip te kunnen houden. Deze handvatten gelden naast bestaande beheersmaatregelen en kunnen bijdragen aan de gewenste regie van een fondsbestuur. 01:00:00 +0000 Ger Jaarsma over vertrouwen kweken https://pbm.at65.atention.hosting/ger-jaarsma-over-vertrouwen-kweken.html Communiceren over pensioen naar het grote publiek. Hoe doe je dat? We legden Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie, deze vraag voor. Hij heeft hier uitgesproken ideeën over. “We moeten zeker geen gouden bergen beloven. Maar meer enthousiasme over het nieuwe stelsel bij alle betrokkenen zou ik wel prettig vinden.” 01:00:00 +0000 Zet deelnemer voorop bij toekomstbestendig pensioen https://pbm.at65.atention.hosting/zet-deelnemer-voorop-bij-toekomstbestendig-pensioen.html De Wet toekomst pensioenen ligt bij de Tweede Kamer. Minister Schouten wil de wet het liefst zo snel mogelijk invoeren(1). Maar er is ook twijfel. Is deze complexe wetgeving wel nodig? Moeten we de leenrestrictie voor jongeren wel opheffen? Willen gepensioneerden niet wat meer zekerheid? Is er wel voldoende draagvlak voor de transitie? De wet is er kortom nog niet helemaal. 01:00:00 +0000 Het inflatiespook https://pbm.at65.atention.hosting/het-inflatiespook.html Wie vorig jaar voorspelde dat in maart 2022 de inflatie bijna 10% zou bedragen en over dit gehele jaar wel eens op 7% zou kunnen uitkomen, was tot voor kort voor gek verklaard. Het waren cijfers uit de geschiedenisboeken, die wij niet meer zouden meemaken. We weten nu beter. Een oorlog zet veel op zijn kop. 01:00:00 +0000 Betrek Raad van Toezicht bij Wtp https://pbm.at65.atention.hosting/betrek-raad-van-toezicht-bij-wtp.html In het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) heeft de RvT een instemmingsrecht gekregen bij het 'invaren' van opgebouwde aanspraken en rechten. Op die manier is het ontbreken van het instemmingsrecht van de deelnemers, gewezen deelnemers en partners en pensioengerechtigden op dit punt beter geborgd dan in de eerdere consultatie-versie van dit wetsvoorstel. 01:00:00 +0000 Onzekerheid https://pbm.at65.atention.hosting/onzekerheid.html Na jarenlang praten ligt er dan toch een echt wetsvoorstel tot herziening van ons pensioenstelsel. De Wet toekomst pensioenen. De korte samenvatting: In de toekomst zullen we leven in een wereld waarin het DB-contract niet meer bestaat en de keus beperkt is tot twee DC-contracten. 01:00:00 +0000 Aan de slag met klachten https://pbm.at65.atention.hosting/aan-de-slag-met-klachten.html Sinds november ben ik Ombudsman Pensioenen. De aandacht voor klachtenprocedures is bij de wetgever, de AFM en de Pensioenfederatie de laatste maanden sterk toegenomen. Pensioenfondsen zullen dit jaar dan ook flink aan de slag moeten om hun klachtenmanagement te ‘updaten’ met het oog op de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit vraagt extra inspanningen én pensioenfondsen kunnen van klachten leren. Vooral door meer deelnemersgericht te acteren. Dit draagt bij aan het vertrouwen. 01:00:00 +0000 Pensioen op reis https://pbm.at65.atention.hosting/pensioen-op-reis.html Mijn eerste column tien kilometer in de lucht geschreven. Op weg naar Latijns-Amerika om te spreken over hoe wij in Nederland pensioenen hervormen. Geen revolutie maar evolutie zeg ik dan om te duiden wat we doen. Niet iedereen in Nederland ziet dit zo, maar in Zuid-Amerika wel. 01:00:00 +0000 Pensioenfondsen moeten hun rol lokale investeringsrol pakken https://pbm.at65.atention.hosting/pensioenfondsen-moeten-hun-rol-lokale-investeringsrol-pakken.html Het Nederlandse tech startup-ecosysteem is de afgelopen decennia in hoog tempo volwassen geworden, wat ervoor heeft ervoor gezorgd dat Nederlandse innovaties hun weg naar de markt hebben gevonden. Hoewel er relatief veel startups worden opgericht groeien zij in de meeste sectoren echter niet snel en ver genoeg door om wereldspelers te worden. Er zijn soms internationale successen, zoals betaalplatform Adyen en online supermarkt Picnic, maar hun groei wordt voornamelijk gefinancierd met buitenlands durfkapitaal. Nederlandse investeerders zijn tot nu toe terughoudend in het investeren van de groei van hun eigen techsector. Voor onze economie is het van groot belang dat hier verandering in komt, omdat internationaal is aangetoond dat bedrijven waar durfkapitaal in zit disproportioneel veel bijdragen aan economische productiviteit, onderzoek en werkgelegenheid vergeleken bij bedrijven zonder zulke investeringen. 01:00:00 +0000 Carel Petersen: “Het ging nooit om mij, maar om de inhoud” https://pbm.at65.atention.hosting/carel-petersen3A-E2809Chet-ging-nooit-om-mij2C-maar-om-de-inhoudE2809D.html Dit is de laatste PBM, in ieder geval onder hoofdredacteurschap van oprichter Carel Petersen. Sinds de start van PBM, nu bijna 20 jaar geleden, is er nooit een artikel van zijn hand in het blad verschenen. Opmerkelijk, want Carel heeft in zijn professionele leven juist veel publicaties op zijn naam staan. Het tekent deze erudiete man die stelselmatig de schijnwerpers meed en zich concentreerde op de inhoud. Samen met een hecht gelegenheidsteam van niet de minsten. Zelfs Klaas Knot zat vele jaren in de redactieraad. Carels’ gezondheid noopt hem nu te stoppen. Hoogste tijd voor een kennismakingsinterview. 01:00:00 +0000 Persoon met een mening https://pbm.at65.atention.hosting/persoon-met-een-mening.html ‘Zonder data ben je gewoon de zoveelste persoon met een mening’. Deze zin is afkomstig van de Amerikaanse statisticus Dr. W. Edwards Deming (1900-1993). Bekender is zijn uitspraak ‘Op God vertrouwen wij, anderen moeten data meenemen’. Natuurlijk doelde Dr. Deming in deze uitspraken op betrouwbare data. 01:00:00 +0000 Controle over ESG-risico’s en invloed op duurzame samenleving https://pbm.at65.atention.hosting/controle-over-esg-risicoE28099s-en-invloed-op-duurzame-samenleving.html De oorlog in de Oekraïne en de coronapandemie hebben het belang aangetoond van een effectief risicobeheer door pensioenfondsen. Deze gebeurtenissen hebben een breed scala aan risico’s blootgelegd. Niet alleen de beleggings- en renterisico’s, maar ook ICT-risico’s door thuiswerken en de toenemende dreiging van cyberterreur. Daarnaast heeft de inflatie de kop opgestoken, onder andere door de problemen in de toeleveringsketens en de hoge grondstoffenprijzen. Dit is een risico voor pensioendeelnemers, omdat het de koopkracht van opgebouwde pensioenen uitholt. 01:00:00 +0000 De rol van het VO bij invaren https://pbm.at65.atention.hosting/de-rol-van-het-vo-bij-invaren.html De Wet toekomst pensioenen (Wtp) werd op 30 maart 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling. Daarmee zijn we weer een stap verder op weg naar de modernisering van het nieuwe pensioenstelsel. De drie doelen van dit nieuwe pensioenstelsel zijn: eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen, een transparant en persoonlijker pensioen en een pensioen dat beter aansluit op de arbeidsmarkt. 01:00:00 +0000 De rente loopt op https://pbm.at65.atention.hosting/de-rente-loopt-op.html De rente op 10-jarige Nederlandse staatsleningen steeg dit jaar tot bijna 1,5%, terwijl die aan het begin van dit jaar nog negatief was. Daarmee is de rente terug naar een niveau waar die ook in 2015 stond, ruim zeven jaar terug, 01:00:00 +0000 Hello, goodbye https://pbm.at65.atention.hosting/hello2C-goodbye.html Het thema in dit nummer is invloed en controle. In dit kader wordt uitgebreid ingegaan op het adviesrecht van het Verantwoordingsorgaan bij het invaren. U bent dus gewaarschuwd als pensioenfondsbestuur (pag. 24). 01:00:00 +0000 Else Bos: “Ook voor ons is geen business as usual” https://pbm.at65.atention.hosting/else-bos3A-E2809Cook-voor-ons-is-geen-business-as-usualE2809D.html In deze uitgave van PBM staan invloed en controle centraal, uiteraard in het licht van de transitie naar het nieuwe stelsel. Bij zo’n thema komt toezicht al snel om de hoek kijken. Het leek daarom een goed idee om eens op de koffie te gaan bij ‘onze’ toezichthouder Else Bos, directeur en voorzitter Toezicht bij De Nederlandsche Bank. Het werd een open gesprek met een betrokken toezichthouder die goed begrijpt dat de transitie een omvangrijk en complex proces is dat forse inspanningen vergt van zowel de sector als DNB. 01:00:00 +0000 Solidariteitsreserve: doelen en evenwichtigheid https://pbm.at65.atention.hosting/solidariteitsreserve3A-doelen-en-evenwichtigheid.html De solidariteitsreserve is een nieuw instrument in het nieuwe pensioenstelsel, waarmee risico’s kunnen worden gedeeld tussen en met toekomstige generaties. De sociale partners stellen de doelen op die zij met de solidariteitsreserve beogen. Te denken valt hierbij aan het faciliteren van intergenerationele risicodeling, het bieden van meer stabiliteit en/of het delen van macro-langlevenrisico of inflatierisico. Vervolgens geven pensioenfondsen, binnen de wettelijke grenzen, invulling aan deze doelen. 01:00:00 +0000