PBM: Pensioen Bestuur & Management https://pbm.at65.atention.hosting/ PBM: Pensioen Bestuur & Management nl PBM: Pensioen Bestuur & Management Kijkje in de keuken van pensioenfonds Horeca https://pbm.at65.atention.hosting/kijkje-in-de-keuken-van-pensioenfonds-horeca.html De ontwikkelingen rondom het coronavirus raken iedereen en zeker de sectoren horeca en contractcatering. De tweede verplichte sluiting van de horeca is inmiddels een feit. De omzet valt weg, terwijl de kosten doorlopen. Er zijn steunmaatregelen van de overheid, maar duidelijk is dat klanten van Pensioenfonds Horeca &amp; Catering een moeilijke tijd doormaken. Dat maakt 2020 ook voor het pensioenfonds zelf een jaar met andere uitdagingen dan voorzien. Maar ook een jaar van positieve ontwikkelingen. Tue, 29 Dec 2020 01:00:00 +0000 Do’s en dont’s van factorbeleggen https://pbm.at65.atention.hosting/do---s-en-dont---s-van-factorbeleggen.html Het concept factorbeleggen staat al jaren in de belangstelling. Vermogensbeheerders stampten met grote snelheid nieuwe factorstrategie&euml;n uit de grond. En ook indexbouwers speelden zich in de picture met multi-factorindices. Anno 2020 is er nog een extra reden bijgekomen waarom de strategie&euml;n aandacht verdienen. Veel factorstrategie&euml;n worden namelijk heftig door de markt getest. Tue, 22 Dec 2020 01:00:00 +0000 Het nieuwe beleggen: traditionele vs. innovatieve aandelen https://pbm.at65.atention.hosting/het-nieuwe-beleggen--traditionele-vs--innovatieve-aandelen.html Eerst terug in de tijd. Volgens het recent verschenen OECD-rapport &rsquo;Pension markets in focus&rsquo; hebben Nederlandse pensioenfondsen in de periode 2005 &ndash; 2019 een gemiddeld nominaal rendement behaald van 6,5%. Het re&euml;le rendement in die periode was 4,8%. Dat is een heel fraai resultaat, ook internationaal gezien. &lsquo;We&rsquo; scoren dus ook op deze pensioenranglijst hoog. Fri, 18 Dec 2020 01:00:00 +0000 Theo Langejan over reacties in Europa: “Geef ons jullie probleem, dan krijgen jullie het onze” https://pbm.at65.atention.hosting/theo-langejan-over-reacties-in-europa-----geef-ons-jullie-probleem--dan-krijgen-jullie-het-onze---.html Voor dit nummer ging PBM aan tafel met Theo Langejan, de nieuwe voorzitter van de Raad van Advies van PBM. Omdat we nog middenin de coronacrisis zitten, was die tafel ook deze keer virtueel. Maar dat was voor Theo geen belemmering om bevlogen te praten over de sector waar hij al heel lang, met een enkele onderbreking, bij betrokken is. Sinds een paar jaar als Bijzonder Bestuursadviseur bij de Pensioenfederatie en al vele jaren verbonden aan PBM, waar hij de RvA-voorzittershamer in april van dit jaar overnam van Benne van Popta. Met zijn federatiepet op is Europa een deel van zijn werkterrein, met Brussel als basis. Daarover spraken we, maar ook over het Pensioenakkoord, de effecten van corona en nog veel meer. Het werd een boeiend en levendig gesprek. Tue, 15 Dec 2020 01:00:00 +0000 Het PBM decembernummer ’Het nieuwe beleggen’ komt er aan https://pbm.at65.atention.hosting/het-pbm-decembernummer----het-nieuwe-beleggen----komt-er-aan.html Exclusief interview met Theo Langejan, Pensioenfederatie, over Europa, coronaeffecten en rol PBM. Verder niet te missen feiten en meningen over onder meer risicomanagement, communicatie en aanpak van het toezicht. Thu, 10 Dec 2020 01:00:00 +0000 Communicatie door pensioenfondsen in crisistijd https://pbm.at65.atention.hosting/communicatie-door-pensioenfondsen-in-crisistijd.html De opdracht van pensioenfondsen is om pensioenovereenkomsten uit te voeren, overeengekomen tussen sociale partners, ten behoeve van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden. Communicatie maakt deel uit van die opdracht. Altijd. En dus ook in tijden van crisis. Zeker dan. Inmiddels zijn we in de nieuwe realiteit, en leren we, hopelijk tijdelijk, leven met het coronavirus. Als maatschappij, maar ook als bestuurders en betrokkenen van een pensioenfonds. Wed, 09 Dec 2020 01:00:00 +0000 Langer vitaal met juiste pensioenkeuzes https://pbm.at65.atention.hosting/langer-vitaal-met-juiste-pensioenkeuzes.html <p>De wereld wordt individueler en complexer en dat heeft ook gevolgen voor vitaal ouder worden, langer doorwerken &eacute;n duurzame inzetbaarheid. De werkgever speelt hierin een belangrijke rol, omdat hij vaak het eerste aanspreekpunt is voor werknemers. Hoe worden zij ondersteund door pensioenfondsbestuur, pensioenuitvoerder en verzekeraar? Maarten van der Tuin (AZL) en Frank Brinkmans (Nationale-Nederlanden) gingen in gesprek over hoe duurzame inzetbaarheid zorgt voor vitaliteit voor &eacute;n na het pensioen.</p> Wed, 02 Dec 2020 01:00:00 +0000 Over de polder, de open zee en veilige havens https://pbm.at65.atention.hosting/over-de-polder--de-open-zee-en-veilige-havens.html In ons land van polders en dijken in de strijd tegen het water is de analogie met de pensioenpolder en de strijd tegen armoede bij ouderdom al vaker gemaakt. Bij beide is het duidelijk dat de huidige voorzieningen en methodes niet toekomstbestendig zijn in deze tijden van (klimaat)verandering. Zo zijn rond veel pensioenpolders de dijken niet hoog genoeg gebleken. Zij zijn onder water komen te staan door toenemende verplichtingen. Thu, 26 Nov 2020 01:00:00 +0000 Over de polder, de open zee en veilige havens https://pbm.at65.atention.hosting/over-de-polder2c-de-open-zee-en-veilige-havens.html In ons land van polders en dijken in de strijd tegen het water is de analogie met de pensioenpolder en de strijd tegen armoede bij ouderdom al vaker gemaakt. Bij beide is het duidelijk dat de huidige voorzieningen en methodes niet toekomstbestendig zijn i Thu, 26 Nov 2020 01:00:00 +0000 Leren in de praktijk bij de Shell fondsen https://pbm.at65.atention.hosting/leren-in-de-praktijk-bij-de-shell-fondsen.html Geschiktheidsbeleid is al lang geen ‘nice to have’ meer voor een pensioenfonds maar een essentieel onderdeel om de strategische ambities en doelstellingen van het fonds te realiseren. Tegelijkertijd bepaalt de vastgestelde pensioenfondsstrategie ook de in Wed, 25 Nov 2020 01:00:00 +0000 10e editie Pensioen3daagse: ‘Later goed geregeld? Check het nu!’ https://pbm.at65.atention.hosting/10e-editie-pensioen3daagse-----later-goed-geregeld--check-het-nu----.html Pensioenen zijn volop in beweging. In de media is veel aandacht voor het pensioenakkoord. Het wel of niet korten van pensioenen en de verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Paradoxaal genoeg verdiepen veel mensen zich nog steeds niet in hun eigen pensioensituatie. Voor veel mensen blijft pensioen iets wat moeilijk en ver weg is. Dagelijkse beslommeringen zorgen dat het urgentiegevoel om je te verdiepen onvoldoende wordt gevoeld. Thu, 19 Nov 2020 01:00:00 +0000 10e editie Pensioen3daagse: ‘Later goed geregeld? Check het nu!’ https://pbm.at65.atention.hosting/10e-editie-pensioen3daagse3a-e28098later-goed-geregeld3f-check-het-nu21e28099.html Pensioenen zijn volop in beweging. In de media is veel aandacht voor het pensioenakkoord. Het wel of niet korten van pensioenen en de verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Paradoxaal genoeg verdiepen veel mensen zich nog steeds niet in hun eigen pensioen Thu, 19 Nov 2020 01:00:00 +0000 Geen tijd voor spelletjes https://pbm.at65.atention.hosting/geen-tijd-voor-spelletjes.html Sommige momenten in mijn leven zullen mij bijblijven, zoals die avond in maart waarop Mark Rutte de lockdown aankondigde. Midden in een drukke periode werd ik ineens geconfronteerd met een lege agenda. In het begin had ik hierover ambivalente gevoelens, vari&euml;rend van: h&egrave; h&egrave; eindelijk even rustig tot hoe ga ik om met die zee van tijd? Tegelijkertijd zag ik bij mijn pensioenfondsklanten het tegenovergestelde: crisisteams werden opgezet, meer vergaderingen en ondertussen ook nog even de kinderen homeschoolen. Tue, 17 Nov 2020 01:00:00 +0000 Tweede Kamer laat zich informeren over Pensioenakkoord https://pbm.at65.atention.hosting/tweede-kamer-laat-zich-informeren-over-pensioenakkoord.html Op woensdag 4 november ontving de Vaste Commissie van SZW van de Tweede Kamer een hele reeks deskundigen om zich te laten bijpraten over de ins en outs van de uitwerking van het Pensioenakkoord. Plaats van handelen was de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. Fri, 13 Nov 2020 01:00:00 +0000 Papieren risicomanagement en coronacrisis https://pbm.at65.atention.hosting/papieren-risicomanagement-en-coronacrisis.html &ldquo;Een pensioenfonds dat zijn risicomanagement nog niet voldoende geregeld heeft, wordt nu dubbel zo hard geraakt.&rdquo; Mark Braam, risicomanagementconsultant bij Aon, draait er niet omheen. &ldquo;Vanuit IORP II zijn fondsen nu bijna twee jaar aan de slag, maar ze gaan er verschillend mee om. Het ene pensioenfonds heeft zaken puur op papier ingeregeld om daarmee te voldoen aan de richtlijn, terwijl andere fondsen daadwerkelijk met hun risicomanagement aan de slag gaan.&rdquo; Thu, 12 Nov 2020 01:00:00 +0000 Voorkom de volgende crisis in 4 stappen https://pbm.at65.atention.hosting/voorkom-de-volgende-crisis-in-4-stappen.html Sinds het allereerste World Economic Forum Risk Report uit 2006 staan pandemie&euml;n zoals corona in de top-10 risico&rsquo;s voor de wereldeconomie. Toch is het overheden en de zorg niet gelukt om zich beter voor te bereiden. De parallellen met klimaatrisico &ndash; op nummer 1 van die lijst &ndash; zijn duidelijk. Terwijl vele studies laten zien dat de nadelige gevolgen van klimaatveranderingen veel groter zijn dan de kosten om verdere klimaatverandering te voorkomen. Tue, 10 Nov 2020 01:00:00 +0000 Pensioen in een leefbare wereld https://pbm.at65.atention.hosting/pensioen-in-een-leefbare-wereld.html We willen het liefst leven in een wereld die ertoe doet. Een wereld die toekomstbestendig is en waar toekomstige generaties ook in vrede en goede gezondheid op een prettige manier kunnen leven. De Nederlandse pensioenfondsen hebben veel belegd vermogen en dus invloed. De vraag is waar pensioenfondsen in moeten beleggen en waarin juist niet. Een terechte vraag is dan: &ldquo;Wat heb ik aan een goed pensioen in een wereld die ten onder gaat aan klimaatrampen?&rdquo; Thu, 05 Nov 2020 01:00:00 +0000 Scenario’s en besturen tijdens coronacrisis https://pbm.at65.atention.hosting/scenario---s-en-besturen-tijdens-coronacrisis.html Dat de pensioenfondsen geraakt zijn en nog verder geraakt gaan worden door de verspreiding van het coronavirus is duidelijk. Terwijl we in juli in Nederland de eerste golf gehad dachten te hebben lieten met name de USA zien dat te snel versoepelen letterlijk levensgevaarlijk is. De gevolgen voor de gezondheidszorg zijn wereldwijd zeer ernstig en ook economisch kan de rampspoed fors zijn. Toch lieten de aandelenbeurzen in de eerste twee kwartalen geen uniform pessimistisch beeld zien. Tue, 03 Nov 2020 01:00:00 +0000 Review ‘Waartoe zijn pensioenfondsen op aarde?’ van Jan Tamerus c.s. https://pbm.at65.atention.hosting/review----waartoe-zijn-pensioenfondsen-op-aarde-----van-jan-tamerus-c-s-.html &ldquo;Er gaat geen dag voorbij zonder slecht nieuws over pensioenfondsen. Ze indexeren al jaren niet, al een paar jaar dreigen zij met pensioenverlagingen, ze beleggen in verkeerde zaken, ze hebben geen goed antwoord op de gedaalde rente, ze beleggen niet voldoende duurzaam, administratiesystemen en informatietechnologie haperen, enzovoort, enzovoort. Het vertrouwen in de eens zo betekenisvolle pensioenfondsen is op een historisch dieptepunt beland&rdquo;. Thu, 29 Oct 2020 01:00:00 +0000 Risico-assessment als bouwsteen voor een deel-ERB https://pbm.at65.atention.hosting/risico-assessment-als-bouwsteen-voor-een-deel-erb.html Diverse fondsen hebben naar aanleiding van de coronacrisis een risico self assessment (RSA) uitgevoerd om inzicht te krijgen in de risico&rsquo;s en om te beoordelen of de beheersing afdoende was. In feite is hiermee een belangrijke stap van een eigen risicobeoordeling (ERB) doorlopen. Weliswaar op een deelgebied (pandemie), maar daarmee is het wel een aanloop tot een deel-ERB. Tue, 27 Oct 2020 01:00:00 +0000 Invaren? Gebruik mijn optie https://pbm.at65.atention.hosting/invaren--gebruik-mijn-optie.html Ik werk al lang bij DNB, maar pensioenbeleid is relatief nieuw voor mij. Had u mij vroeger gevraagd of er in mijn pensioen een optie zat, dan had u opgetrokken wenkbrauwen gezien. Hoezo? Ik zit (net als u waarschijnlijk) gewoon verplicht in mijn pensioenfonds. En pensioenen kunnen mee- of tegenvallen, maar wat dan nog? Inmiddels weet ik beter. Aan mijn (en uw) pensioen zit een optiewaarde vast. En nog mooier: daarmee kunnen we de transitie naar een nieuw pensioenstelsel evenwichtiger maken. Thu, 22 Oct 2020 01:00:00 +0000 Business continuity management in de praktijk https://pbm.at65.atention.hosting/business-continuity-management-in-de-praktijk.html Voor veel pensioenfondsbestuurders blijkt de huidige pandemie de ultieme test voor hun bedrijfscontinu&iuml;teitsplan of, zoals de Britten het zo mooi zeggen: the proof of the pudding is in the eating ... Dat geldt niet alleen voor het financi&euml;le, maar vooral ook voor het operationele plan. Laten we, om ook iets positiefs uit deze crisis mee te nemen, eens goed kijken naar de lessen die we hieruit kunnen trekken. Tue, 20 Oct 2020 01:00:00 +0000 Scenario’s en lange adem https://pbm.at65.atention.hosting/scenario---s-en-lange-adem.html In 2010 begon ik in pensioen. Eerst vanuit de Nederlandse context en vanaf 2015 in het Europese pensioenveld. Mijn denken over pensioen is sindsdien flink bijgesteld. Had iemand mij verteld dat in 2020 de rente negatief is en ESG naast risico en rendement expliciet in het denken van een bestuurder thuishoort? Dan zou ik dat destijds als een fabeltje hebben afgedaan. Thu, 15 Oct 2020 01:00:00 +0000 Pensioenadministratie: lastige uitdaging of unieke kans? https://pbm.at65.atention.hosting/pensioenadministratie--lastige-uitdaging-of-unieke-kans-.html De meerderheid van FNV-ledenraad ging op 4 juli jl. akkoord met een nieuw pensioenstelsel. De vlag kon uit bij het ministerie van Sociale Zaken en bij de sociale partners. Het eerste artikel in het FD over de uitvoering ging direct in op forse uitvoeringsproblemen over de afspraken bij het onderdeel &lsquo;verplichte AOV voor zzp&rsquo;ers&#039; (1). En over de (on)mogelijkheden van de nieuwe uitvoering van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen doen inmiddels diverse verhalen de ronde. Tue, 13 Oct 2020 01:00:00 +0000 Waarde van woorden https://pbm.at65.atention.hosting/waarde-van-woorden.html Probeer je even te verplaatsen in een andere rol: die van werknemer. Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de groenteafdeling bij Albert Heijn of je werkt als docent op een basisschool. Je krijg bericht over je pensioen. Plotseling word je &lsquo;deelnemer&rsquo; genoemd. Huh? Thu, 08 Oct 2020 01:00:00 +0000