U bevindt zich op: home > Symposium

Het Pensioensymposium – in mei 2022 in Amsterdam

Al meer dan twintig jaar zijn de Pensioensymposia van PBM een fenomeen. In mei 2022 staat een nieuwe editie op het programma. Het programma én de sprekers zullen in de komende tijd bekend worden. Opgeven kunt u zich hier, op de site van Het Pensioensymposium, onder auspiciën van PBM. Graag nemen wij u hieronder mee in wat 21 jaar PBM Pensioensymposia heeft betekend voor PBM en de pensioensector.

Van begin tot nieuwe start
In de jaren '90 werd het eerste pensioensymposium in Slot Zeist georganiseerd. In die tijd bestonden er nog zo'n 1100 pensioenfondsen. Sinds 2015 werd het pensioensymposium op de inspirerende locatie van het Planetarium gehouden. Door consolidatie in de pensioenmarkt waren er toen nog zo'n 250 pensioenfondsen. Op donderdag 9 mei 2019 vond het laatste PBM Pensioensymposium in oorspronkelijke organisatorische vorm plaats in het Planetarium in Amsterdam.

Professionalisering pensioensector
Het succes van het PBM Pensioensymposium was overduidelijk: jaarlijks bezochten 150 toonaangevende bestuurders en managers uit de pensioensector het PBM Pensioensymposium. De PBM Pensioensymposia zorgden voor een verdere professionalisering en vroegen aandacht voor de verbetering van communicatie in de pensioensector. Elk pensioensymposium was inspirerend, opiniërend en vooruitstrevend.

Prominente dagvoorzitters en sprekers
Elk PBM Pensioensymposium werd geleid door een prominente dagvoorzitter, zo kon PBM rekenen op het voorzitterschap van onder meer Theo Langejan, Theo Kocken en Benne van Popta. De sprekers werden elk jaar nauwkeurig uitgezocht rondom actuele thema's. U vindt hierna een overzicht van de afgelopen vijf jaar.

Thema’s, sprekers en dagvoorzitters van de afgelopen vijf PBM Pensioensymposia

PBM Pensioensymposium 2019: Dynamiek in de pensioensector
Dagvoorzitter Theo Langejan,
 Pensioenfederatie
Bianca Tetteroo, RvB Achmea/Achmea Pensioenservices: 'Innovatie in de Pensioensector'
Masja Zandbergen, hoofd duurzaam beleggen Robeco: 'Verantwoord beleggen 2.0'
Jacqueline Lommen, Pensioenstrateeg bij State Street Global Advisors: 'Internationale lessen voor ons pensioenstelsel'
Maarten van der Tuin, Directievoorzitter AZL: 'Pensioenen in transitie: wendbaar zijn of anticiperen?'
Jan-Wouter Bloos, Partner Deloitte: 'Winnaars en verliezers op de pensioenmarkt'

PBM Pensioensymposium 2018: Inspelen op verandering
Dagvoorzitter Benne van Popta, 
Pensioenfonds Metaal en Techniek en Pensioenfonds Detailhandel
Wichert Hoekert, lid Retirement Leadership Team & Alfred Kool, senior consultant, Willis Towers Watson: 'Veranderermogen van besturen nader beschouwd'
William De Vijlder, hoofdeconoom BNP Paribas: 'Economische visie op beleggingsvooruitzichten'
Roelie van Wijk, Aegon Asset Management: 'Impact maken met verantwoord beleggen'
Frank Driessen, CEO Aon Hewitt: 'Visie op gewenst pensioenstelsel'
Dennis van der Putten, Hoofd ESG Research ACTIAM: 'Verborgen ESG-risico's binnen uw beleggingsportefeuille'

PBM Pensioensymposium 2017: Pensioen in Transitie
Dagvoorzitter Theo Langejan, Twynstra Gudde
Larry Fink, CEO BlackRock: ‘The Art of Asset Management’
Barbara Baarsma, Rabobank, UvA en SER: ‘Pensioenen na de verkiezingen’
Laura van Geest, directeur CPB: ‘Pensioen in Transitie’
Geraldine Leegwater, CEO Psf. ABN Amro en bestuurslid ABP: ‘Reactie uit de sector’


PBM Pensioensymposium 2016: Toekomst Pensioenstelsel
Dagvoorzitter: Theo Langejan, Twynstra Gudde en voorheen o.m. SoZaWe
Klaas Knot, president DNB: ‘Economie en toekomst pensioenstelsel’
Kees Goudswaard, UL en voorzitter SER-commissie Toekomst pensioenstelsel: ‘Visie van de SER’
Corien Wortmann, voorzitter ABP: ‘Visie vanuit de praktijk’
Lard Friese, CEO NN Group: ‘Het internationale perspectief’

PBM Pensioensymposium 2015: Rente en pensioenambities
Dagvoorzitter: Theo Kocken
, CEO Cardano
Larry Fink, CEO BlackRock: ‘Pension ambitions and low interest rates’
Merel van Vroonhoven, voorzitter AFM: ‘Visie op overpromise en underdeliver’
Steven Schuit, counsel Allen & Overy en hoogleraar PFG: ‘PFG, helpt het?’
Frank Elderson, directeur Pensioenen DNB: ‘Verantwoordelijkheidsverdeling pensioenfondsbestuur – DNB’