Tweede Kamer laat zich informeren over Pensioenakkoord

Uitgave: Pensioen Bestuur & Management (PBM) nummer 4 2020

Alfred Kool MCC, vakredacteur PBM
Rubriek: Stelsel
Geplaatst op 13-11-2020

Tweede Kamer laat zich informeren over Pensioenakkoord
Op woensdag 4 november ontving de Vaste Commissie van SZW van de Tweede Kamer een hele reeks deskundigen om zich te laten bijpraten over de ins en outs van de uitwerking van het Pensioenakkoord. Plaats van handelen was de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Voor het rondetafelgesprek, waarbij per blok gericht werd ingezoomd op specifieke aspecten, was de hele dag uitgetrokken. De commissieleden wilden vooral horen over welke aspecten van het Pensioenakkoord nog besluitvorming moet plaatsvinden. En welke eventuele knel- en aandachtspunten hierbij zijn te verwachten, bijvoorbeeld op juridisch, uitvoeringstechnisch, economisch en Europeesrechtelijk. Aan alle deskundigen was gevraagd tevoren een position paper aan te leveren met aandachtspunten en oplossingsrichtingen. Per blok met steeds twee deskundigen waren er veel vragen vanuit alle partijen, en vaak ook levendige discussies.

Een onderwerp dat in diverse blokken uitgebreid aan de orde kwam, was uiteraard invaren, zowel de juridische haalbaarheid ervan als ook bijvoorbeeld de verdelingseffecten. Maar ook de kosten kwamen uitgebreid aan bod. Gaan ze omhoog of juist omlaag? Dat raakte ook een ander onderwerp waar veel aandacht voor was, namelijk de eenvoud en uitlegbaarheid van het nieuwe stelsel. Een breed gehoorde oproep was: vermijd onnodige complexiteit. Zet uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid voorop in het stelsel en bekijk de toegevoegde waarde van alle elementen vanuit dat perspectief, zo luidde een van de adviezen. Daarmee houd je bovendien de kosten beperkt.

Veel aandacht was er ook voor het nieuwe nabestaandenpensioen. In de hoofdlijnennotitie is een invoeringsdatum van 1 januari 2022 genoemd. De Pensioenfederatie gaf bij monde van directeur Edith Maat aan dit redelijk ambitieus te vinden, gelet op de vele vraagstukken die er nog liggen op dit dossier. Dan ligt er ook nog de vraag wat er gebeurt met reeds opgebouwd nabestaandenpensioen.

Ook het belang van goede en effectieve communicatie kwam aan de orde. Een van de adviezen aan de Kamer was om te streven naar een balans tussen hoge kwaliteit en uitlegbaarheid. En daarnaast de constatering dat er altijd flink wat deelnemers zullen zijn die je hoe dan ook niet bereikt. Daarvoor zijn en blijven integer en prudent ingerichte default opties essentieel. Uiteindelijk zullen mensen ook in de toekomst onbezorgd oud moeten kunnen worden zonder zich verdiept te hebben in een ingewikkeld pensioenstelsel.