U bevindt zich op: home > Voor auteurs

Voor auteurs

Aanwijzingen voor auteurs

Hebt u een idee voor een artikel, maar wilt u zekerheid dat de invalshoek de doelgroep van Pensioen Bestuur & Management aanspreekt? Stuur dan een synopsis aan info@pensioenbestuurenmanagement.nl. Durft u het zonder overleg aan, neem dan de volgende richtlijnen in acht.

 

Artikel

 •  Neemt u vooral geen blad voor de mond; prikkelende artikelen zijn het handelsmerk van PBM.
 • Bijdragen die geheel of gedeeltelijk elders zijn gepubliceerd, worden niet geaccepteerd.
 • Vermeld bij het artikel uw eventuele titel(s), voorletter(s), voornaam, achternaam, functie en de naam van de organisatie waar u werkzaam. 
 • Voorzie uw artikel voor Pensioen Bestuur & Management van een puntsgewijze samenvatting van maximaal 125 woorden.
 • Gebruik bij het intikken zo min mogelijk functies en gebruik in geen geval een eigen paginaopmaak.
 • Literatuurverwijzingen en noten geeft u met nummers aan op de juiste plaats in de tekst; de bijbehorende lijst plaatst u onder het artikel. Literatuurverwijzingen en noten graag tot een minimum beperken.
 • Schema’s, tabellen en grafieken voorziet u van bondige bijschriften en u levert ze als apart bestand aan. In het artikel geeft u aan waar ze moeten worden geplaatst. Om afbeeldingen en grafieken optimaal te kunnen reproduceren, is het noodzakelijk dat u ze als jpeg- of als tiff-bestand (minimaal 300 dpi) aanlevert.
 • Vermeld onderaan de kopij uw adresgegevens en telefoonnummer.
 • U kunt de kopij insturen per e-mail aan Carel Petersen, info@pensioenbestuurenmanagement.nl.
 • De redactie maakt de koppen, tussenkoppen, intro’s en quotes, maar suggesties zijn welkom.
 • Na eindredactie krijgt u uw artikel toegezonden ter visie en hebt u de gelegenheid wijzigingen aan te brengen.
 • Het auteursrecht van de gepubliceerde artikelen vervalt aan Pensioen Bestuur & Management.
 • De redactie heeft het recht bijdragen weer te geven op de website.
 • U krijgt een exemplaar van het nummer waarin uw bijdrage staat automatisch toegestuurd.

 

Brief

Een ingezonden brief telt maximaal 300 woorden; de redactie behoudt zich het recht voor de brieven te redigeren en in te korten. Kopij graag inleveren via e-mail.