PBM onafhankelijk informatieplatform voor de pensioensector

Pensioen Bestuur & Management (PBM) is een onafhankelijk platform voor de pensioensector. PBM heeft als doel om bij te dragen aan de verdere professionalisering van de pensioensector en het bevorderen van deskundigheid. 

 

Hoe pakt PBM dat aan? Door in verschillende uitingen achtergrondinformatie, kritische artikelen en bewegingen in het veld een platform te geven. Denk hierbij aan het magazine PBM, de PBM Dossierreeks, het PBM Pensioensymposium en niet te vergeten de website.